SHK

Allvarligt tillbud till kollision mellan två mindre flygplan på Kristianstads Österlens flygplats

Civil luftfart
L-85/20
Händelsedatum: 2020-08-16

Vid en skolflygning med ett flygplan av modellen Piper PA 28 utfördes ett pådrag efter landning samtidigt som ett flygplan i av modellen De Havilland DHC-2 MK III i fallskärmshoppningsverksamhet taxade ut på banan för start. Flygplanen kom nära varandra och en undanmanöver fick genomföras för att undvika en kollision.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2021-06-30 Slutrapport
Slutrapport RL 2021:07

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad