SHK

Olycka med ett flygplan av typen Cessna C-180 på Linköpings flygplats

Civil luftfart
L-83/20
Händelsedatum: 2020-09-26

Efter sättning på Linköpings flygplats med flygplanet SE-CXN hamnade flygplanet i en snabb gir åt vänster på banan varvid höger landställ bröts av. Strukturella skador på höger vinge uppstod vid kontakt med marken. Piloten och passageraren var oskadda och kunde själva ta sig ur flygplanet.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2021-06-10 Slutrapport
Slutrapport RL 2021:06

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad