SHK

Spårtrafikolycka vid växling i Sundsvall

Spårbunden trafik
J-21/20
Händelsedatum: 2020-08-05

Ett godståg anlände till Sundsvall och skulle där växlas in till kombiterminalen. När växlingsrörelsen genomfördes befann sig föraren i loket längst bak i fordonssättet. På den främsta vagnen, ca 500 meter längre bort, stod en signalgivare som höll uppsikt i färdriktningen och kommunicerade med föraren via mobiltelefon. Av någon anledning föll signalgivaren av vagnen, blev påkörd och omkom.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Mikael Hillbo

Nytt i utredningen


2021-08-31 Statusrapport SRJ 2021:01

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad