SHK

Olycka i form av takras på en idrottshall i Kiruna, Norrbottens län

Vägtrafik/Övrigt
O-4/20
Händelsedatum: 2020-03-07

På kvällen den 7 mars 2020 rasade taket in på idrottshallen Tarfalahallen i Kiruna. En stor del av byggnaden förstördes.

Två personer som övade klättring i hallen befann sig i byggnaden vid tidpunkten för raset, men klarade sig utan skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Tomas Ojala

Nytt i utredningen


2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2021-07-29 Pressmeddelande Tarfalahallen
2021-07-29 Slutrapport
Slutrapport RO 2021:01
2021-01-27 Uppdaterad information till kommunerna om svar på anmälan och rekommendationer
2020-07-06 Anmälan och rekommendationer till Sveriges kommuner

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad