SHK

Allvarligt tillbud med flygplanet SE-LUX, av typen Beech-95-B55, vid Malmö/Sturup flygplats, Skåne län

Civil luftfart
L-164/19
Händelsedatum: 2019-11-17

Under flygningen fick flygplanet totalt strömbortfall vilket ledde till en situation där besättningen endast kunde flyga och navigera med hjälp av vakuumdrivna instrument och en Ipad med kartfunktion. I samband med landning kollapsade landstället. Ingen person skadades. Flygplanet fick plåtskador på undersidan av flygkroppen samt skador på propellrarna och motorerna.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2021-08-10 Sammanfattning och rekommendationer
2020-11-17 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:11

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad