SHK

Mycket allvarlig sjöolycka på Rindö

Civil sjöfart
S-190/19
Händelsedatum: 2019-11-14

Ett arbetsfartyg var kopplat till en pråm. Ekipaget var förtöjt på Rindö där befälhavaren, som var ensam ombord, arbetade med lastning. I samband med lastningen kom pråmens kran i rörelse och befälhavaren klämdes mellan kranen och en lastmaskinsskopa. Befälhavaren omkom.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2021-04-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2020-09-18 Slutrapport
RS 2020:03 Slutrapport

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad