SHK

Olycka med helikoptern SE-HPM, av modellen Bell 206 L1, 50 km norr om Kiruna, Norrbottens län

Civil luftfart
L-145/19
Händelsedatum: 2019-10-08

I samband med att helikoptern skulle hovra upp från en myr rollade helikoptern åt höger och slog i huvudrotorn i marken. Helikoptern fick omfattande strukturella skador, men inga personskador uppstod.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2021-01-28 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-01-28 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2020-07-08 Sammanfattning och rekommendationer (endast engelsk text)
2020-03-16 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:03

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad