SHK

Allvarligt tillbud vid Stockholm/Västerås flygplats

Civil luftfart
L-136/19
Händelsedatum: 2019-09-04

Två flygplan, en Piper PA-28 och en Cessna 172, kom nära varandra ovanför Stockholm/Västerås flygplats och genomförde undanmanövrar.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2021-01-25 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-01-25 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2020-07-08 Sammanfattning
2020-05-15 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:05
2020-05-15 Utredningsresultatet i filmformat

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad