SHK

Tillbud till kollision mellan spårfordon vid Karlstads Central

Spårbunden trafik
J-22/19
Händelsedatum: 2019-08-19

Ett tåg var på ingång till spår 1 A vid Karlstads Central när föraren observerade att en växel framför tåget lades om och därmed skulle leda tåget till spår 20 där ett stillastående tåg befann sig. Föraren stannade tåget cirka 140 meter från det stillastående tåget.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Mikael Hillbo

Nytt i utredningen


2021-04-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2020-08-18 Slutrapport
Slutrapport RJ 2020:03

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad