SHK

Olycka med helikopter Hkp 5 B ur AF 2 Östgöta arméflygbataljon, N Ljungsbro

Militär
16/91
Händelsedatum: 1991-04-10

En helikopter 5 B ur AF 2 startade med flyglärare och elev från Malmen för att genomföra en övning i lågnavigering med utelandningar nordväst om Linköping. Vid en utelandning i slutet av passet svarade inte helikoptern på ansatt stigspaksutslag utan kom att slå i marken och därefter välta. De båda ombordvarande kunde oskadda ta sig ur helikoptern.Nytt i utredningen


1991-12-06 Slutrapport
Slutrapport RM 1991:6

Beslut om utredning
Slutrapport publicerad