SHK

Olycka med en helikopter av typen HUGHES 369D vid Älvsbyn

Civil luftfart
L-114/17
Händelsedatum: 2017-09-26

En helikopter av typen HUGHES 369D med registreringsbeteckning SE-JVI havererade strax efter start från  Älvsbyn/Höghedens flygplats i Norrbottens län. Helikoptern fick omfattande skador. En besättningsmedlem omkom och en fick allvarliga skador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Carneros


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad