SHK

ATLANTIC – grundstötning utanför Oskarshamn

Civil sjöfart
S-154/17
Händelsedatum: 2017-09-23

På resa från Visby grundstötte fartyget söder om Oskarshamn, Kalmar län. Fartyget fick skador och var i behov av bogsering samt assistans från land. Ingen person skadades.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Dennis Dahlberg


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad