SHK

Olycka med ett svenskregistrerat sjöflygplan i närheten av Skop, Polen

Civil luftfart
L-91/17
Händelsedatum: 2017-08-04

Utreds av Polen

Tio minuter efter start fick det svenskregistrerade sjöflygplanet SE-XTD motorproblem och nödlandade på ett gräsfält i närheten av Skop i Polen. Flygplanets flottörer och landställ skadades.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


 


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
helene.magnusson@havkom.se
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou
johan.nikolaou@havkom.se


Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad