SHK

Olycka med flygplanet SE-MIO på Troslanda/Trosa flygplats

Civil luftfart
L-73/17
Händelsedatum: 2017-07-02

I samband med landning av ett flygplan av typen Diamond DA40 kom flygplanet att gira av banan. Flygplanet hamnade till slut i ett dike och fick strukturella skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2018-02-27 Slutrapport
Slutrapport RL 2018:04

Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad