Vanliga frågor

Varför använder SHK uttrycket "spårbunden trafik" och inte "järnväg"?

SHK utreder inte bara järnvägshändelser utan även olyckor och tillbud vid tunnelbane- eller spårvägsdrift. Begreppet "spårbunden trafik" täcker alla dessa områden.

Var hittar man statistik inom civil luftfart?

Transportstyrelsen för flygsäkerhetsstatistik.

Var hittar man information och statistik om vägtrafik?

Kontakta Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) eller Transportstyrelsen. Information finns även på Portalen för transportforskning.

Utreder SHK bil- och motorcykelolyckor?

SHK:s arbete är i ganska liten utsträckning inriktat på vägtrafikolyckor och rör i så fall nästan uteslutande yrkesmässig trafik.

Hur får man tag på rapporten om Gottröraolyckan?

Rapporten ligger under "Civil luftfart/Olyckan i Gottröra".

Varför finns det så få rapporter om segelflyg på SHK:s webbplats?

Tidigare har SHK delegerat segelflygsutredningar till Svenska segelflygförbundet. För sådana rapporter, se Segelflyget. Numera är det inte tillåtet att delegera segelflygutredningarna. Sådana utredningsrapporter kommer därför i fortsättningen att läggas ut på SHK:s webbplats.

Finns det några krav på att SHK ska utreda händelser utomlands där svenska piloter är inblandade?

Nej, inga sådana krav finns när det gäller civil luftfart. Om däremot flygplanet är svenskregistrerat eller svensktillverkat har SHK rätt att ingå som ackrediterad representant i den utländska utredningen.

Finns det någon rapport om JAN HEWELIUS-olyckan?

Utredningen gjordes i Polen. Kontakta Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning, som åtminstone tidigare har haft en sammanfattning på svenska.

Var får man tag på rapporten om SCANDINAVIAN STAR-olyckan som hände den 7 april 1990?

Kontakta norska Sjöfartsdirektoratet.

Hur får man tag på ESTONIA-rapporten?

Rapporten finns under "Civil sjöfart/ESTONIA-olyckan 1994".

Var hittar man rapporten om fartyget STAR CLIPPER, som kolliderade med Almöbron vid Tjörn 1980?

Den finns här: Utredningsrapport om STAR CLIPPER:s påsegling av Almöbron 1980 (pdf, 4 MB)

Varför finns det inga länkar till utredningar om terrordåd och kapningar?

SHK samlar inte in någon information om terrordåd och kapningar, eftersom den typen av händelser inte utreds av SHK.

Hur lång handläggningstid är det på utredningarna?

Enligt gällande regler ska SHK slutföra sina utredningar, om möjligt, inom 12 månader från olyckan eller tillbudet.

Vad heter Statens haverikommission på andra språk?

Det finns ingen officiell översättning av myndighetens namn till andra språk. SHK brukar kallas: Swedish Accident Investigation Authority (engelska), Schwedische Ständige Untersuchungskommission für Grossunfälle (tyska), Commission suédoise d'enquête sur les accidents (franska), Comisión Sueca de Investigación de Accidentes (spanska), Ruotsin onnettomuuksientutkintatoimikunta (finska), Шведская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций (ryska).

Vad krävs för att bli haveriutredare? Finns det någon haveriutredarutbildning?

Rent allmänt krävs en god grundutbildning och mångårig erfarenhet inom den aktuella branschen, t.ex. som sjökapten, pilot, eller ingenjör med erfarenhet från järnvägsdrift.

Karlstads universitet har två kurser i olycksutredningsmetodik. Det finns också utbildningar i USA och i Storbritannien.

Finns det kurser för flygrädda?

Ja, kontakta något av de större flygbolagen för information.


Skriv ut