Statistik - vägtrafik och övriga olyckor

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud. Denna typ av information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statistik om vägtrafikolyckor finns hos Transportstyrelsen.

Information om vägtrafik finns också hos Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Vidare är myndigheten Trafikanalys också ansvarig för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer.

Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Transportstyrelsen
Trafikverket

Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)
Trafikanalys


Skriv ut