Arkiv och akter - vägtrafik och övriga olyckor

SHK:s utredningsrapporter finns utlagda i pdf-format. I vissa tidigare utredningsrapporter saknas större bilagor vilket anges i respektive rapport.

Utredningsrapporten om diskoteksbranden i Göteborg 1998 finns här.

Ärendeförteckningar i elektronisk form finns sedan 1990 och kan beställas som pdf-filer.

Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet eller i vissa fall i Regeringsarkivets arkiv.

Vissa utredningar 1981–1990 gjordes av Katastrofkommissionen.

Länkar

Riksarkivet
Regeringskansliets arkiv
Förteckning över utredningarna - Katastrofkommissionen
Sök utredningar och utredningsrapporter


Skriv ut