På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Vägtrafik och övriga olyckor och tillbud

Vägtrafik och övriga olyckor och tillbud

SHK utreder sedan 1990 även allvarliga olyckor och tillbud inom vägtrafiken, liksom alla andra slags allvarliga olyckor och tillbud.

Övriga olyckor och tillbud kan handla om gruvdrift, bränder, ras, farliga utsläpp, kärnteknisk och medicinteknisk verksamhet, m.m. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet för vägtrafiken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fungerar som säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet inom ett flertal andra områden. Andra tillsynsmyndigheter är t.ex. Trafikverket, Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Även länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter på många områden.

Inom områdena vägtrafik och övriga allvarliga olyckor och tillbud genomför SHK utredningar bara i Sverige. Som huvudregel utreder SHK bara vägtrafikhändelser som berör yrkesmässig trafik.

SHK ska utreda olyckor och tillbud om:

  • flera människor har omkommit eller skadats allvarligt,
  • omfattande skador har uppstått på egendom eller i miljön, eller
  • om det förelegat en allvarlig fara för att en sådan allvarlig olycka skulle inträffa.

Dessutom krävs att SHK bedömer att en utredning kan leda till betydande säkerhetsvinster.

SHK får även utreda:

  • mindre allvarliga händelser om det är påkallat från säkerhetssynpunkt.


Se vidare Vägtrafik och övriga olyckor - Internationellt.

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK

Länkar

Transportstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Trafikverket
Boverket
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Socialstyrelsen


Skriv ut

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.

Genom att registrera dig ger du ditt samtycke till att din e-postadress lagras och behandlas för prenumerationstjänsten. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och avsluta din prenumeration. Du tas då bort ur vårt prenumerationsregister. Mer information om vår behandling av personuppgifter hittar du här