Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (notisum.se, nytt fönster)

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (notisum.se, nytt fönster)

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK (notisum.se, nytt fönster)

Förordning (EU) nr 996/2010
om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart
Förordning (EU) nr 996/2010 på svenska (pdf, nytt fönster)
Förordning (EU) nr 996/2010 på engelska (pdf, nytt fönster)

Förordning (EU) nr 1286/2011
om en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss
Förordning (EU) nr 1286/2011 på svenska (pdf, nytt fönster)
Förordning (EU) nr 1286/2011 på engelska (EUR-Lex.europa.eu, nytt fönster)

Förordning (EU) nr 2020/572
om den rapporteringsstruktur som ska följas vid utredning av järnvägsolyckor och järnvägstillbud
Genomförandeförordning (EU) nr 2020/572 på svenska (EUR-Lex.europa.eu, nytt fönster)Skriv ut