Internationellt - spårtrafik

nytttag_beskuren_280x170.jpg#asset:8337:urlUtredning av olyckor och tillbud inom spårbunden trafik styrs huvudsakligen av lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

Lagen och förordningen om undersökning av olyckor har anpassats till EU-direktivet 2004/49/EG om säkerheten på gemenskapens järnvägar.

Europeiskt samarbete

EU-direktivet om järnvägssäkerhet ställer krav på att SHK ska samarbeta med andra EU-staters utredningsorgan inom järnvägssäkerhetsområdet, t.ex. genom NIB (National Investigation Bodies Network), som möts några gånger per år.

SHK samarbetar också med Europeiska järnvägsbyrån, ERA (European Railway Agency).

Länkar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
EU-direktivet 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar
NIB (National Investigation Bodies Network)
ERA (European Union Agency for Railways)


Skriv ut