Årsrapporter till Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

SHK ska enligt förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) årligen offentliggöra en årsrapport från föregående kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförda utredningar, utfärdade säkerhetsrekommendationer och åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare utfärdade rekommendationer. Årsrapporterna lämnas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA).

Årsrapport spårtrafik 2023

Årsrapport spårtrafik 2022

Årsrapport spårtrafik 2021

Årsrapport spårtrafik 2020

Årsrapport spårtrafik 2019

Årsrapport spårtrafik 2018

Årsrapport spårtrafik 2017

Årsrapport spårtrafik 2016

Årsrapport spårtrafik 2015

Årsrapport spårtrafik 2014

Årsrapport spårtrafik 2013

Årsrapport spårtrafik 2012

Årsrapport spårtrafik 2011

Årsrapport spårtrafik 2010

Årsrapport spårtrafik 2009

Årsrapport spårtrafik 2008

Årsrapport spårtrafik 2007

Årsrapport spårtrafik 2006

Länkar

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Europeiska järnvägsbyrån (ERA)


Skriv ut