Personal

Generaldirektör

John Ahlberk

Ordföranden

Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Jenny Ferm
Utredningsordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsordförande


Administrativ avdelning

Yvette Lennartsson
Administrativ chef

Erika Andersson
Avdelningskoordinator

Christel Snitt
Registrator/Arkivarie

Annelie Carlsson
Registrator

Kia Wallberg Hjorth
Personalhandläggare

Krister Wennberg
IT samordnare


Utredningsavdelning 1

Johan Gustafsson
Avdelningschef

Eva-Maria Olsson
Administratör

Sjöfart

Jörgen Zachau
Haveriutredare

Daniel Söderman
Haveriutredare

Björn Ramstedt
Haveriutredare

Per Jakobsson
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Eva-Lotta Högberg (Tjänstledig)
Haveriutredare

Mikael Hillbo
Haveriutredare

Lars Dahlin
Haveriutredare

Räddningstjänst och befolkningsskydd

Tomas Ojala
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Alexander Hurtig
Haveriutredare

Hälso- och sjukvård

Marit Lindberg
Haveriutredare


Utredningsavdelning 2

Peter Swaffer
Avdelningschef

Ann-Charlott Söderquist
Administratör

Civil luftfart

Tony Arvidsson
Haveriutredare

Johan Nikolaou
Haveriutredare

Ola Olsson
Haveriutredare

Gideon Singer
Haveriutredare

Mats Trense
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan Carneros
Haveriutredare

Håkan Josefsson
Haveriutredare


Utöver anställd personal har SHK avtal med ett antal konsulter.

Vill man kontakta någon medarbetare på SHK går det bra att mejla till förnamn.efternamn@shk.se


Skriv ut