Öppna data (psi-data)

Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är en förkortning för Public Sector Information). Syftet med lagen är bl.a. underlätta enskildas vidareanvändning av myndigheters handlingar. Svenska myndigheter ska enligt lagen publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som normalt kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. Sådana handlingar brukar kallas för öppna data.

Nedan följer en förteckning över SHK:s öppna data. Observera att vidareutnyttjandet av dessa data kan vara föremål för vissa villkor. Som exempel kan nämnas att bilder som finns i våra utredningsrapporter kan vara upphovsrättsligt skyddade. Villkoren för användningen av sådant upphovsrättsligt skyddat material anges i början på varje rapport. Villkoren för vidareutnyttjande anges i övrigt i anslutning till respektive kategori av handlingar.

Elektroniskt inhämtande av öppna data är avgiftsfritt. Vill du istället ha ut informationen i pappersform tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen (1992:91) för kopiekostnaden.

  1. Utredningsrapporter
  2. Årsredovisningar
  3. Ärendestatistik
  4. Årsrapporter för spårtrafikSkriv ut