Militärt fordon

Militära händelser

Sedan 1990 utreder SHK alla slags militära olyckor och tillbud. Försvarsmakten är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK utreder händelser som har inträffat i Sverige. En händelse som har inträffat utomlands utreds om den berör ett svenskt militärt fartyg. Om den berör ett svenskt militärt luftfartyg utreds den av SHK om annat inte följer av en internationell överenskommelse. Andra militära händelser utomlands utreds inte av SHK.

Militära händelser utreds enligt samma principer som gäller för motsvarande civila händelser.

Se vidare Militära olyckor - Internationellt

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK

Länkar

Försvarsmakten


Skriv ut