Pressbilder

Ordföranden

John_Ahlberk_100x100.jpg#asset:15209
John Ahlberk
Generaldirektör
Bild 1
Bild 2

Jonas_Backstrand_100x100.jpg#asset:15879
Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Jenny_Ferm_100x100.jpg#asset:15878
Jenny Ferm
Utredningsordförande

Kristina_Konvaniemi_Borjevik_100x100.jpg#asset:15881
Kristina Kovaniemi Börjevik
Utredningsordförande

Administrativa avdelningen

Liten bild på Yvette Lennartsson
Yvette Lennartsson
Administrativ chef

Utredningsavdelning 1

Liten bild på Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Avdelningschef

Sjöfart

Jorgen_Zachau_100x00.jpg#asset:15880
Jörgen Zachau
Haveriutredare

Liten bild på Daniel Söderman
Daniel Söderman
Haveriutredare

Liten bild på Björn Ramstedt
Björn Ramstedt
Haveriutredare

Per_Jakobsson_100x100.jpg#asset:15883
Per Jakobsson
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Eva_Lotta_Hogberg_100x100.jpg#asset:15877
Eva-Lotta Högberg
Haveriutredare

Liten bild på Mikael Hillbo
Mikael Hillbo
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Alexander_Hurtig_100x100.jpg#asset:15876
Alexander Hurtig
Haveriutredare

Räddningstjänst

Liten bild på Tomas Ojala
Tomas Ojala
Haveriutredare

Hälso- och sjukvård

Marit_Lindberg_100x100.jpg#asset:15882
Marit Lindberg
Haveriutredare

Utredningsavdelning 2

Liten bild på Peter Swaffer
Peter Swaffer
Avdelningschef

Civil luftfart

Liten bild på Tony Arvidsson
Tony Arvidsson
Haveriutredare

Liten bild på Gideon Singer
Gideon Singer
Haveriutredare

Liten bild på Johan Nikolaou
Johan Nikolaou
Haveriutredare

Liten bild på Ola Olsson
Ola Olsson
Haveriutredare

Liten bild på Mats Trense
Mats Trense
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan_Carneros_100x100.jpg#asset:15884
Stefan Carneros
Haveriutredare

Liten bild på Håkan Josefsson
Håkan Josefsson
Haveriutredare


Fotograf: Peter Knutson.

Fotografens namn ska anges vid all publicering.

SHK:s logotyp hittas här.


Skriv ut