Pressbilder

GD-stab

John_Ahlberk_100x100.jpg#asset:15209
John Ahlberk
Generaldirektör
Bild 1
Bild 2

Liten bild på Jonas Bäckstrand

Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Liten bild på Helen Arango Magnusson
Helene Arango Magnusson
Utredningsordförande

Administrativa avdelningen

Liten bild på Yvette Lennartsson
Yvette Lennartsson
Administrativ chef

Utredningsavdelning 1

Liten bild på Johan Gustafsson
Johan Gustafsson
Avdelningschef

Sjöfart

Liten bild på Jörgen Zachau
Jörgen Zachau
Haveriutredare

Liten bild på Daniel Söderman
Daniel Söderman
Haveriutredare

Liten bild på Björn Ramstedt
Björn Ramstedt
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Liten bild på Eva-Lotta Hedbom
Eva-Lotta Högberg
Haveriutredare

Liten bild på Mikael Hillbo
Mikael Hillbo
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Liten bild på Alexander Hurtig
Alexander Hurtig
Haveriutredare

Räddningstjänst

Liten bild på Tomas Ojala
Tomas Ojala
Haveriutredare

Utredningsavdelning 2

Liten bild på Peter Swaffer
Peter Swaffer
Avdelningschef

Civil luftfart

Liten bild på Tony Arvidsson
Tony Arvidsson
Haveriutredare

Liten bild på Gideon Singer
Gideon Singer
Haveriutredare

Liten bild på Sakari Havbrandt
Sakari Havbrandt
Haveriutredare

Liten bild på Johan Nikolaou
Johan Nikolaou
Haveriutredare

Liten bild på Ola Olsson
Ola Olsson
Haveriutredare

Liten bild på Mats Trense
Mats Trense
Haveriutredare

Militära händelser

Liten bild på Stefan Carneros
Stefan Carneros
Haveriutredare

Liten bild på Håkan Josefsson
Håkan Josefsson
Haveriutredare


Fotograf: Peter Knutson.

Fotografens namn ska anges vid all publicering.

SHK:s logotyp hittas här.


Skriv ut