Mediakontakter

Frågor som rör en viss haveriutredning besvaras i första hand av utredningens ordförande eller utredningsledare som nås via växelnummer 08-508 862 00 eller e-post. Information om vem som är ordförande respektive utredningsledare för en viss haveriutredning kan sökas fram genom denna sökfunktion.

Allmänna frågor om SHK:s verksamhet besvaras i första hand av någon avdelningschef eller utredningsordförande som nås via växelnummer 08-508 862 00 eller e-post.

Länkar

Utredningar
Personal
Pressbilder


Skriv ut