Historik

Statens haverikommission (SHK) inrättades den 1 juli 1978. Till att börja med utredde SHK endast vissa allvarliga olyckor och tillbud inom civil och militär flygverksamhet. Fr.o.m. den 10 mars 1982 fick SHK ansvaret att utreda samtliga luftfartsolyckor och allvarliga tillbud. Fr.o.m. den 1 juli 1990 utsträcktes SHK:s utredningsansvar till att omfatta alla allvarliga olyckor och tillbud enligt lagen (1990:712) om utredning av olyckor.

Generaldirektörer:

  1. Göran Steen (fr.o.m. 1 juli 1978 t.o.m. 30 juni 1987)
  2. Olof Forssberg (fr.o.m. 1 juli 1987 t.o.m. 29 maj 1997)
  3. S-E Sigfridsson (t.f GD fr.o.m. 30 maj t.o.m. 8 juni 1997)
  4. Ann-Louise Eksborg (fr.o.m. 9 juni 1997 t.o.m. 6 januari 2002)
  5. Lena Svenaeus (fr.o.m 7 januari 2002 t.o.m. 31 januari 2004)
  6. Carin Hellner (t.f. GD fr.o.m. 1 februari 2004 t.o.m. 31 maj 2004)
  7. Åsa Kastman Heuman (fr.o.m. 1 april 2004 t.o.m. 17 april 2011)
  8. Hans Ytterberg (fr.o.m. 18 april 2011 t.o.m. 30 april 2020)
  9. John Ahlberk (fr.o.m. 1 maj 2020)

Skriv ut