Statistik - civil sjöfart

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom civil sjöfart. För information om sjösäkerhetsstatistik, kontakta Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning.


Skriv ut