ESTONIA-olyckan 1994

SHK ingick i den gemensamma estnisk-finsk-svenska haverikommissionen (JAIC) som bildades den 29 september 1994. Slutrapport avlämnades i december 1997.

Akten överfördes år 2002 från SHK till Riksarkivet. De som vill ta del av handlingar kan vända sig till Riksarkivet.

Webbplatsen Estoniasamlingen har skapats till minne av de 852 människor som omkom då M/S Estonia förliste på Östersjön natten till den 28 september 1994. Estoniasamlingen förvaltas från och med den 1 april 2011 av Riksarkivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsätter att vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen.

Länkar

MV ESTONIA Final report
MS ESTONIA Svensk översättning ISBN 91-38-31458-4
Riksarkivet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Skriv ut