ESTONIA-olyckan 1994

Förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA utreddes av en internationell utredningskommission (JAIC) som bildades den 29 september 1994. Slutrapport avlämnades i december 1997.

Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997. Efter att slutrapporten publicerats upplöstes den gemensamma utredningskommissionen.

Den del av akten som hanterades i Sverige överfördes år 2002 till Riksarkivet. Den som vill ta del av handlingar kan vända sig till Riksarkivet.

Webbplatsen Estoniasamlingen skapades till minne av de 852 människor som omkom när M/S ESTONIA förliste på Östersjön. Estoniasamlingen förvaltas från och med den 1 april 2011 av Riksarkivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsätter att vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen.

---

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten. För ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen, se här.

Länkar

MV ESTONIA Final report del 1
MV ESTONIA Final report del 2
MV ESTONIA Final report del 3
MV ESTONIA Final report del 4
MS ESTONIA Svensk översättning ISBN 91-38-31458-4
Riksarkivet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Skriv ut