Arkiv och akter - sjöfart

SHK:s rapporter finns utlagda i pdf-format. I vissa fall kan även rapporter från utländska haveriutredningar finnas här. I vissa tidigare rapporter saknas dock större bilagor vilket anges i respektive rapport.

Fram till år 2011 gjordes sjöolycksutredningar även av Transportstyrelsen (tidigare Sjöfartsinspektionen). Hos Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning finns tidigare publicerade haverirapporter.

Ärendeförteckningar över SHK:s utredningar i elektronisk form finns sedan 1990 och kan beställas som pdf-filer. Ärendeförteckningar finns också över äldre utredningar som genomförts av den tidigare Sjöfartens haverikommission och den s.k. Katastrofkommissionen.

Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet och i vissa fall i Regeringskansliets arkiv. ESTONIA-akten överfördes år 2002 från SHK till Riksarkivet. Se vidare om MS ESTONIA:s förlisning 1994.

Länkar

Transportstyrelsen - haverirapporter
Riksarkivet
Förteckning över utredningar (Sjöfartens haverikommission)
Förteckning över utredningar (Katastrofkommissionen)
Regeringskansliets arkiv
Sök utredningar och utredningsrapporter


Skriv ut