Statistik - civil luftfart

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom civil luftfart. För information om flygsäkerhetsstatistik, hänvisar vi till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning.


Skriv ut