Arkiv och akter - civil luftfart

SHK:s rapporter finns utlagda i pdf-format. I vissa fall kan även rapporter från utländska haveriutredningar finnas här. I vissa tidigare rapporter saknas dock större bilagor vilket anges i respektive rapport.

För information om segelflygrapporter före 2012, se Segelflyget.

Ärendeförteckningar i elektronisk form finns sedan 1978 och kan beställas som pdf-filer. Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet.

Före 1978 utredde Luftfartsinspektionen eller berörd polismyndighet civila luftfartsolyckor. Luftfartsinspektionen ingår sedan januari 2009 som Luftfartsavdelningen, numera Sjö- och luftfartsavdelningen i Transportstyrelsen.

Länkar

Segelflyget
Riksarkivet
Transportstyrelsen
Sök utredningar och utredningsrapporter


Skriv ut