Nytt på SHK


Besök från Litauen

2017-10-09
SHK har den 2 – 3 oktober besökts av den Litauiska haverikommissionen som en del av ett erfarenhetsutbyte inom ramen för det Nordisk – Baltiska programmet för anställda inom offentlig förvaltning.... Läs mer om Besök från Litauen

Ny medarbetare på SHK från augusti

2017-08-14
Under augusti tillträdde Gideon Singer som utredare inom civil luftfart vid Statens haverikommission. Gideon kommer senast från SAAB Aeronautics AB där han bland annat haft nyckelpositioner inom utvecklingen av Gripen J39 samt testpilot på SAAB:s civila luftfartyg.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från augusti

Sjöutredarkonferens 2017

2017-07-04
SHK var värd för EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum) den 15 – 17 maj 2017. Totalt var det 35 deltagare som representerade 19 olika länder. Mötet, som var mycket uppskattat, inleddes med en konferens på två dagar och avslutades med ett seminarium om nya bränslen. ... Läs mer om Sjöutredarkonferens 2017

Ny medarbetare på SHK från 26 juni

2017-05-29
Den 26 juni tillträder Ann-Charlott Söderquist som administratör vid Statens Haverikommission.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 26 juni

Pressmeddelande

2017-04-18
Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017. Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet att gå in i en analysfas, säger utredningsledaren Alexander Hurtig. Utredningen syftar till att ta reda på vad som hände, varför det hände och hur man kan undvika att en liknande händelse inträffar i... Läs mer om Pressmeddelande

Revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016

2017-03-28
Läs revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016 här.... Läs mer om Revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016

Generaldirektör vid Statens haverikommission

2017-02-27
Regeringen förlänger Hans Ytterbergs anställning som generaldirektör och chef för Statens haverikommission till och med den 30 april 2020.... Läs mer om Generaldirektör vid Statens haverikommission

SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Om det finns fler än 25 anställda ska den även innehålla en handlingsplan för jämställda löner som ska bygga på en genomförd löneka... Läs mer om SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

2016-12-29
SHK har i två rapporter konstaterat att lagstiftningen om fartygssäkerhet är otydlig beträffande pråmar. Detta får till följd att många pråmar som används yrkesmässigt i praktiken inte blir föremål för tillsyn och att reglerna om certifikat inte tillämpas. Under en tioårsperiod rapporterades 44 olyckor där pråmar varit involverade till Transportstyrelsen. Flera av olyckorna kan betecknas som allva... Läs mer om SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

Förbättrad säkerhet mot farliga flyghinder

2016-12-29
SHK har utrett ett allvarligt tillbud som uppstod då en JAS 39 Gripen var nära att kollidera med en mast. SHK konstaterar i sin rapport att antalet master och andra hinder för lågflygande flygplan och helikoptrar har ökat markant på senare tid och att den flyghinderdatabas som används som underlag för flygkartor och vid planering av flygningar inte håller tillräckligt hög kvalitet. Sedan SHK publ... Läs mer om Förbättrad säkerhet mot farliga flyghinder