Nytt på SHK


Konsekvenser av Brexit (uppdatering 2020-03-08)

2020-03-08
Storbritannien och EU har nu träffat ett avtal som innebär att Storbritannien kommer att träda ut ur EU. Enligt utträdesavtalet gäller en övergångsperiod som preliminärt löper till den 31 december 2020. Hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut därefter är ännu oklart och förhandlingar om detta pågår. Utträdesavtalet anger att Storbritannien i allt väsentligt ska betraktas ... Läs mer om Konsekvenser av Brexit (uppdatering 2020-03-08)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-02-24

Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2019 hittar du här.

Årsredovisning 2019


Ny medarbetare på SHK från 1 januari 2020

2020-01-07

Statens haverikommission har anställt Mats Trense som utredare inom civil luftfart från och med 1 januari 2020.


Ny medarbetare på SHK från 2 december 2019

2019-12-02

Statens haverikommission har anställt Björn Ramstedt som utredare inom civil sjöfart från och med 2 december 2019.


Ny medarbetare på SHK från 5 augusti 2019

2019-08-05

Statens haverikommission har anställt Daniel Söderman som utredare inom civil sjöfart från och med 5 augusti 2019.


Ny medarbetare på SHK

2019-06-18

Anders Porseryd tillträder som utredare inom civil sjöfart i juni.


Ny medarbetare på SHK från 27 maj 2019

2019-05-27

Statens haverikommission har anställt Håkan Josefsson som utredare inom området militära olyckor och tillbud från och med 27 maj 2019. Håkan kommer närmast från Försvarsmakten.


Digitalisering av slutrapporter

2019-03-14

Statens haverikommission har under vintern 2018-2019 digitaliserat alla tidiga slutrapporter som myndigheten publicerat sedan verksamheten startade 1978. Samtliga slutrapporter finns nu tillgängliga och sökbara på hemsidan.


Haverikommissionen har undersökt räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar

2019-01-29
Statens haverikommission har publicerat en rapport om räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar. Utredningen Haverikommissionen har undersökt fyra sjöräddningshändelser där Sjöfartsverkets helikoptrar inte kunnat delta i insatsen på önskvärt sätt samt ett tillfälle då fyra av Sjöfartsverkets fem helikopterbaser samtidigt var ur ordinarie drift. Vid två av händelserna försenades räddnin... Läs mer om Haverikommissionen har undersökt räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar

Konsekvenser av Brexit

2019-01-16
Storbritannien avser att lämna EU. Det har funnits ett framförhandlat avtal om villkoren för utträdet men Storbritanniens parlament har med stor majoritet röstat ner avtalet vid flera tillfällen. För närvarande är datumet för utträdet bestämt till den 12 april 2019. Det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns något avtal om villkoren för utträdet (en s.k. hård Brexit). Et... Läs mer om Konsekvenser av Brexit

SHK deltog vid IRSC

2019-01-11

I slutet av oktober 2018 deltog SHK vid en konferens (International Railway Safety Council) för järnvägssäkerhet i Dublin. Temat för konferensen var organisations- och säkerhetskultur. Vid inledningen av mötet träffas representanter för de närvarande haverikommissionerna vid ett eget möte för ett erfarenhetsutbyte och för att diskutera gemensamma frågor.


SHK deltog vid MAIIF:s internationella utredarmöte (sjöfart)

2018-12-17

I slutet av november deltog SHK vid ett internationellt möte för haveriutredare inom sjöfart när ett trettiotal stater träffades i Singapore inom ramen för MAIIF (Marine Accident Investigators' International Forum). Vid mötet diskuterades den internationella utvecklingen av arbetet med olycksutredningar, bl.a. mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Fokus under mötet låg på frågor om olyckor i samband med lotsning och olyckor som rör fiskefartyg.


Ny medarbetare på SHK från 1 oktober 2018

2018-09-28

Statens haverikommission har anställt Yvette Lennartsson som administrativ chef från och med 1 oktober 2018. Yvette kommer senast från Tillväxtverket där hon arbetade som enhetschef för Ekonomienheten.


Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018

2018-09-20
I samband med en övning i instrumentinflygning anmälde piloten i ett stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen att denne kolliderat med en fågel. Strax därpå sköt piloten ut sig ur flygplanet. Han landade med fallskärm och klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Flygplanet totalförstördes. Statens haverikommission beslutade efter händelsen att utreda olyckan. Haverikommissionen har hittills bl.a... Läs mer om Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018

Sjöutredarkonferens 2018

2018-08-13
SHK deltog i maj vid den sjöutredarkonferens som anordnades i Reykjavik av EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum), vilket är den europeiska underavdelningen till den globala sjöutredarorganisationen MAIIF. Vid mötet låg fokus på erfarenheter av olyckor med fiskebåtar samt olyckor som inträffat i samband med lotsning.... Läs mer om Sjöutredarkonferens 2018

Svensk ordförande i EU:s sjösäkerhetsnätverk PCF

2018-08-13
Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska sjösäkerhetsnätverket PCF (Permanent Cooperation Framework). PCF är ett EU-organ som består av EU:s medlemsstater i nära samarbete med EU-kommissionen. PCF ska främja samarbetet mellan medlemsstaternas säkerhetsutredningsmyndigheter i enlighet med EU:s direktiv 2009/18/EG. PCF hade i juni sitt åttonde möte i Lissabon där den ... Läs mer om Svensk ordförande i EU:s sjösäkerhetsnätverk PCF

Nordiskt spårtrafikmöte

2018-05-07
Statens haverikommission deltar på ett möte i Helsingfors den 8 – 9 maj för de nordiska utredningsmyndigheterna för spårtrafik. På mötet deltar även Estland, Irland och Storbritannien.  På mötet sker det ett erfarenhetsutbyte inom olycksutredningar.... Läs mer om Nordiskt spårtrafikmöte

Nordic Baltic Maritime Meeting

2018-05-07
Statens haverikommission var den 25 – 26 april 2018 värd för Nordic Baltic Maritime Meeting för olycksutredningsmyndigheter. Totalt var det 18 deltagare som representerade 8 olika länder. Under mötet diskuterades bl.a. sjöolycksutredningsfrågor.... Läs mer om Nordic Baltic Maritime Meeting

Rapport från ENCASIA:s genomgång och evaluering – s.k. peer review

2018-03-28
Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska flygsäkerhetsnätverket ENCASIA. Som ett led i att ständigt förbättra verksamheten erbjuder nätverket så kallade Peer reviews – det vill säga genomgång och evaluering av varje medlemsstats utredningsmyndighet. Under hösten 2017 genomgick SHK en sådan och kan stolt redovisa den slutliga rapporten enligt nedan. Läs rapporten här... Läs mer om Rapport från ENCASIA:s genomgång och evaluering – s.k. peer review

Ny medarbetare på SHK från 3 april 2018

2018-03-22
Statens haverikommission har anställt Tomas Ojala som utredare inom området räddningstjänst och befolkningsskydd från och med 3 april 2018. Tomas kommer senast från Storstockholms brandförsvar där han arbetade som utredningsledare på avdelningen för analys och inriktning. ... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 3 april 2018