Nytt på SHK


SHK deltog vid MAIIF:s internationella utredarmöte (sjöfart)

2018-12-17

I slutet av november deltog SHK vid ett internationellt möte för haveriutredare inom sjöfart när ett trettiotal stater träffades i Singapore inom ramen för MAIIF (Marine Accident Investigators' International Forum). Vid mötet diskuterades den internationella utvecklingen av arbetet med olycksutredningar, bl.a. mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Fokus under mötet låg på frågor om olyckor i samband med lotsning och olyckor som rör fiskefartyg.


Ny medarbetare på SHK från 1 oktober 2018

2018-09-28

Statens haverikommission har anställt Yvette Lennartsson som administrativ chef från och med 1 oktober 2018. Yvette kommer senast från Tillväxtverket där hon arbetade som enhetschef för Ekonomienheten.


Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018

2018-09-20
I samband med en övning i instrumentinflygning anmälde piloten i ett stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen att denne kolliderat med en fågel. Strax därpå sköt piloten ut sig ur flygplanet. Han landade med fallskärm och klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Flygplanet totalförstördes. Statens haverikommission beslutade efter händelsen att utreda olyckan. Haverikommissionen har hittills bl.a... Läs mer om Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018

Sjöutredarkonferens 2018

2018-08-13
SHK deltog i maj vid den sjöutredarkonferens som anordnades i Reykjavik av EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum), vilket är den europeiska underavdelningen till den globala sjöutredarorganisationen MAIIF. Vid mötet låg fokus på erfarenheter av olyckor med fiskebåtar samt olyckor som inträffat i samband med lotsning.... Läs mer om Sjöutredarkonferens 2018

Svensk ordförande i EU:s sjösäkerhetsnätverk PCF

2018-08-13
Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska sjösäkerhetsnätverket PCF (Permanent Cooperation Framework). PCF är ett EU-organ som består av EU:s medlemsstater i nära samarbete med EU-kommissionen. PCF ska främja samarbetet mellan medlemsstaternas säkerhetsutredningsmyndigheter i enlighet med EU:s direktiv 2009/18/EG. PCF hade i juni sitt åttonde möte i Lissabon där den ... Läs mer om Svensk ordförande i EU:s sjösäkerhetsnätverk PCF

Nordiskt spårtrafikmöte

2018-05-07
Statens haverikommission deltar på ett möte i Helsingfors den 8 – 9 maj för de nordiska utredningsmyndigheterna för spårtrafik. På mötet deltar även Estland, Irland och Storbritannien.  På mötet sker det ett erfarenhetsutbyte inom olycksutredningar.... Läs mer om Nordiskt spårtrafikmöte

Nordic Baltic Maritime Meeting

2018-05-07
Statens haverikommission var den 25 – 26 april 2018 värd för Nordic Baltic Maritime Meeting för olycksutredningsmyndigheter. Totalt var det 18 deltagare som representerade 8 olika länder. Under mötet diskuterades bl.a. sjöolycksutredningsfrågor.... Läs mer om Nordic Baltic Maritime Meeting

Rapport från ENCASIA:s genomgång och evaluering – s.k. peer review

2018-03-28
Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska flygsäkerhetsnätverket ENCASIA. Som ett led i att ständigt förbättra verksamheten erbjuder nätverket så kallade Peer reviews – det vill säga genomgång och evaluering av varje medlemsstats utredningsmyndighet. Under hösten 2017 genomgick SHK en sådan och kan stolt redovisa den slutliga rapporten enligt nedan. Läs rapporten här... Läs mer om Rapport från ENCASIA:s genomgång och evaluering – s.k. peer review

Ny medarbetare på SHK från 3 april 2018

2018-03-22
Statens haverikommission har anställt Tomas Ojala som utredare inom området räddningstjänst och befolkningsskydd från och med 3 april 2018. Tomas kommer senast från Storstockholms brandförsvar där han arbetade som utredningsledare på avdelningen för analys och inriktning. ... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 3 april 2018

Pressmeddelande gällande bussolyckan i Sveg den 2 april 2017

2018-03-08
Den 8 mars publicerade Statens haverikommission slutrapporten om bussolyckan strax söder som Sveg den 2 april 2017. Tre personer omkom och många skadades allvarligt när en buss i beställningstrafik körde av vägen och välte. Läs mer här.... Läs mer om Pressmeddelande gällande bussolyckan i Sveg den 2 april 2017

Ny medarbetare på SHK från 15 februari 2018

2017-11-24
Statens haverikommission har anställt Mikael Hillbo som utredare inom spårtrafikområdet från och med 15 februari 2018. Mikael kommer senast från MTR Pendeltågen där han arbetade som Säkerhetsinspektör inom trafiksäkerhet och brandsäkerhet. Mikael är även behörig förare.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 15 februari 2018

Besök från Litauen

2017-10-09
SHK har den 2 – 3 oktober besökts av den Litauiska haverikommissionen som en del av ett erfarenhetsutbyte inom ramen för det Nordisk – Baltiska programmet för anställda inom offentlig förvaltning.... Läs mer om Besök från Litauen

Ny medarbetare på SHK från augusti

2017-08-14
Under augusti tillträdde Gideon Singer som utredare inom civil luftfart vid Statens haverikommission. Gideon kommer senast från SAAB Aeronautics AB där han bland annat haft nyckelpositioner inom utvecklingen av Gripen J39 samt testpilot på SAAB:s civila luftfartyg.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från augusti

Sjöutredarkonferens 2017

2017-07-04
SHK var värd för EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum) den 15 – 17 maj 2017. Totalt var det 35 deltagare som representerade 19 olika länder. Mötet, som var mycket uppskattat, inleddes med en konferens på två dagar och avslutades med ett seminarium om nya bränslen. ... Läs mer om Sjöutredarkonferens 2017

Ny medarbetare på SHK från 26 juni

2017-05-29
Den 26 juni tillträder Ann-Charlott Söderquist som administratör vid Statens Haverikommission.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 26 juni

Pressmeddelande

2017-04-18
Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017. Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet att gå in i en analysfas, säger utredningsledaren Alexander Hurtig. Utredningen syftar till att ta reda på vad som hände, varför det hände och hur man kan undvika att en liknande händelse inträffar i... Läs mer om Pressmeddelande

Revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016

2017-03-28
Läs revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016 här.... Läs mer om Revisionsberättelse för Statens haverikommission 2016

Generaldirektör vid Statens haverikommission

2017-02-27
Regeringen förlänger Hans Ytterbergs anställning som generaldirektör och chef för Statens haverikommission till och med den 30 april 2020.... Läs mer om Generaldirektör vid Statens haverikommission

SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29
Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Om det finns fler än 25 anställda ska den även innehålla en handlingsplan för jämställda löner som ska bygga på en genomförd löneka... Läs mer om SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor

2016-12-29
SHK har i två rapporter konstaterat att lagstiftningen om fartygssäkerhet är otydlig beträffande pråmar. Detta får till följd att många pråmar som används yrkesmässigt i praktiken inte blir föremål för tillsyn och att reglerna om certifikat inte tillämpas. Under en tioårsperiod rapporterades 44 olyckor där pråmar varit involverade till Transportstyrelsen. Flera av olyckorna kan betecknas som allva... Läs mer om SHK efterlyser åtgärder för att förhindra pråmolyckor