Nato och Statens haverikommission

2024-03-08

Nu är Sverige med i Nato. För Statens haverikommission innebär det att våra olycksutredningar nu också blir en del av Natos arbete för att minska riskerna för allvarliga olyckor och tillbud i militär verksamhet. Något som blir alltmer angeläget när Försvarsmakten nu tillväxer med fler uppgifter, mer övningar och ökad samverkan med våra allierade. Vi är väl förberedda och har inlett nya samarbeten med bland annat våra nordiska Natoallierade. Syftet är att stärka den samlade förmågan att utreda militära händelser som involverar flera Natoländer och också att lära av varandra.

Flag_of_NATO.png#asset:16575