Statens haverikommission utreder jordskredet i Stenungsund

2023-10-03

Statens haverikommission har den 3 oktober, tagit beslut om att utreda jordskredet vid Stenungsund som inträffade den 23 september 2023.

Händelsen ledde till omfattande skador på infrastruktur och i miljön. En omfattande räddningsinsats genomfördes för att säkra att ingen person kom till skada och för att förhindra ytterligare skador i miljön. Länsstyrelsen Västra Götaland beslutade den 26 september om förbud för allmänheten att vistas i skredområdet.

SHK har påbörjat det omfattande arbetet med att planera undersökningsaktiviteter i området, samla in relevanta faktaunderlag och förbereda för intervjuer av vittnen och berörda aktörer.

SHK:s utredning syftar till att ge svar på frågorna vad som hände, varför det hände och vad som kan göras för att förhindra att någonting liknande inträffar i framtiden eller lindra konsekvenserna av en liknande händelse i framtiden. Utredningen kommer att belysa ett brett spektrum av frågor och beröra såväl geotekniska aspekter som frågor om tillsyn, tillståndsgivning och bebyggelseplanering.

Följ utredningen här.