Interimsrapport samt fotodokumentation av M/S ESTONIA

2023-01-22

Utredningsmyndigheterna har publicerat en interimsrapport som beskriver de undersökningar som hittills genomförts och vilka preliminära slutsatser som kan dras av dem.

Vidare har en stor del av fotodokumentationen från 2022 års undersökningar gjorts tillgänglig för allmänheten.
Till fotodokumentationen.