Årsrapport för spårtrafik 2022

2023-03-27

Varje år lämnar Statens haverikommission, SHK, en årsrapport kring olyckshändelser som utretts för spårtrafiken. Den finns att läsa här.