Offentliganställdas skydd mot våld, hot och trakasserier – GD utsedd som särskild utredare

2022-04-25

Statens haverikommissions GD John Ahlberk har utsetts av regeringen som särskild utredare för att överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Syftet är både att förbättra situationen för de anställda och att värna den offentliga verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast 1 augusti 2023. Läs mer här.