Ärendestatistik

2022-09-01

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet.

Statistik presenteras för varje utredningsområde med avseende på antalet pågående utredningar, antalet slutrapporter, antalet och andelen slutrapporter som är slutförda inom tolv månader samt genomsnittlig handläggningstid och medianhandläggningstid i månaden.

Pågående utredningar 2022

Grafer-pågående-utredningar-2208.jpg#asset:15936


Utgivna rapporter 2022

Grafer-rapporter-220731.jpg#asset:15922