För ökad patientsäkerhet - så arbetar Statens haverikommission

2022-09-19

Statens haverikommission är en myndighet som har till uppgift att utreda alla typer av allvarliga olyckor. Vårt uppdrag omfattar samtliga samhällsområden - inklusive hälso- och sjukvården - där allvarliga olyckor kan inträffa. Vi bidrar genom vår utredningsverksamhet till ny kunskap och nya perspektiv på hur vårdskador kan förebyggas och förhindras.

Läs gärna mer i vår folder här!