Följ haverikommissionens arbete med M/S ESTONIA

2021-07-12

På haverikommissionens hemsida finns nu dagligen uppdaterad information om de pågående undersökningarna vid ESTONIAs förlisningsplats. Där finns också ett omfattande bildmaterial från undersökningsarbetet. Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA