Ny generaldirektör för Statens haverikommission

2020-04-14

Regeringen beslutade den 9 april att anställa departementsrådet John Ahlberk som ny generaldirektör och chef för Statens haverikommission. John Ahlberk är sedan 2013 enhetschef vid Kriminalpolitiska enheten i Justitiedepartementet.

John Ahlberk tillträder sin anställning som generaldirektör för Statens haverikommission den 1 maj.