Årsrapport till Europeiska unionens järnvägsbyrå

2020-04-02

SHK ska enligt förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) årligen offentliggöra en årsrapport från föregående kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförda utredningar, utfärdade säkerhetsrekommendationer och åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare utfärdade rekommendationer. Årsrapporterna lämnas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Läs rapporten här.