Haverikommissionen har undersökt räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar

2019-01-29

Statens haverikommission har publicerat en rapport om räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar.

Utredningen

Haverikommissionen har undersökt fyra sjöräddningshändelser där Sjöfartsverkets helikoptrar inte kunnat delta i insatsen på önskvärt sätt samt ett tillfälle då fyra av Sjöfartsverkets fem helikopterbaser samtidigt var ur ordinarie drift.

Vid två av händelserna försenades räddningen av nödställda personer och i ett fall fick en sökinsats genomföras utan helikopter. Under den tid som fyra av helikopterbaserna samtidigt var ur ordinarie drift inträffade inte någon sådan händelse att enskilda drabbades. Däremot är det allvarligt i sig att helikopterberedskapen i stor utsträckning låg nere.

Försvarsmaktens flygverksamhet har påverkats negativt av bristerna i helikopterberedskapen.

Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är underdimensionerad

Haverikommissionen konstaterar att med hänsyn till det underhåll som utförs på räddningshelikoptrarna är det inte möjligt att hålla 15 minuters insatsberedskap på fem helikopterbaser i landet dygnet runt. Antalet helikoptrar är för litet för det. Även bemanningen skulle behöva vara högre.

Avtalskonflikten vid Sjöfartsverket har påverkat beredskapen ytterligare

Det har funnits en avtalskonflikt vid Sjöfartsverket under den tid som utredningen omfattar. Konflikten har påverkat säkerhetsklimatet negativt och den har påverkat Sjöfartsverkets förmåga att upprätthålla beredskapen med räddningshelikoptrar. Brister i regelverket om offentlighet och sekretess har bidragit till att fördjupa de motsättningar som funnits inom Sjöfartsverket.

Rekommendationer

Haverikommissionen lämnar i rapporten förslag på förbättringsåtgärder i form av säkerhetsrekommendationer som riktas till regeringen, Regeringskansliet och Sjöfartsverket.