Svensk ordförande i EU:s sjösäkerhetsnätverk PCF

2018-08-13

Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska sjösäkerhetsnätverket PCF (Permanent Cooperation Framework). PCF är ett EU-organ som består av EU:s medlemsstater i nära samarbete med EU-kommissionen. PCF ska främja samarbetet mellan medlemsstaternas säkerhetsutredningsmyndigheter i enlighet med EU:s direktiv 2009/18/EG. PCF hade i juni sitt åttonde möte i Lissabon där den europeiska sjösäkerhetsbyrån har sitt säte. SHK:s ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand utsågs vid mötet till ny ordförande för PCF.