Sjöutredarkonferens 2018

2018-08-13

SHK deltog i maj vid den sjöutredarkonferens som anordnades i Reykjavik av EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum), vilket är den europeiska underavdelningen till den globala sjöutredarorganisationen MAIIF. Vid mötet låg fokus på erfarenheter av olyckor med fiskebåtar samt olyckor som inträffat i samband med lotsning.