Ny medarbetare på SHK från 3 april 2018

2018-03-22

Statens haverikommission har anställt Tomas Ojala som utredare inom området räddningstjänst och befolkningsskydd från och med 3 april 2018. Tomas kommer senast från Storstockholms brandförsvar där han arbetade som utredningsledare på avdelningen för analys och inriktning.