Haveriet med en JAS 39 norr om Kallinge den 21 augusti 2018

2018-09-20

I samband med en övning i instrumentinflygning anmälde piloten i ett stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen att denne kolliderat med en fågel. Strax därpå sköt piloten ut sig ur flygplanet. Han landade med fallskärm och klarade sig utan allvarliga fysiska skador. Flygplanet totalförstördes.

Statens haverikommission beslutade efter händelsen att utreda olyckan. Haverikommissionen har hittills bl.a. gjort en utläsning av det kraschskyddade minnet, genomfört en motorundersökning och gjort en undersökning av flygplanets raketstol och fallskärm. Material som uppfattades utgöra fågelrester har omhändertagits och skickats till Naturhistoriska Riksmuseets Centrum för Genetisk Identifiering (CGI) för DNA-analys.

Haverikommissionen har nu fått in de första preliminära utredningsresultaten. Utredningen visar så här långt att flygplanet kolliderade med en större fågel i samband med stigning. Analysen av fågelresterna har visat att det rör sig om rester från storskarv.

Motorundersökningen har visat att motorn fick så omfattande skador i samband med kollisionen att den inte var återstartningsbar.

Inga fel har påträffats på flygplanets raketstol eller fallskärm. Den preliminära slutsatsen är därför att räddningssystemet har fungerat enligt design.

Utredningsarbetet fortsätter nu med andra undersökningar.

Kontakt

Frågor om utredningen besvaras av utredningsordförande Helene Arango Magnusson eller utredningsledare Stefan Carneros. Båda nås genom SHK:s växel på tel. 08-508 862 00.