Pressmeddelande

2017-04-18

Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017.

Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet att gå in i en analysfas, säger utredningsledaren Alexander Hurtig. Utredningen syftar till att ta reda på vad som hände, varför det hände och hur man kan undvika att en liknande händelse inträffar igen.

De inblandade i händelsen kommer under utredningens gång att kallas till ett haverisammanträde. Sammanträdet syftar dels till att ge berörda insyn i utredningen, dels till att verifiera insamlade faktauppgifter, säger utredningsordföranden Helene Arango Magnusson. När utredningen kommit så långt att det finns ett utkast till utredningsrapport kommer utkastet att skickas till de berörda för synpunkter. Därefter kommer haverikommissionen att publicera sin slutrapport. Slutrapporten kan komma att innehålla säkerhetsrekommendationer. Haverikommissionen har som krav på sig att slutföra utredningen så snart som möjligt, om möjligt inom tolv månader från dagen för olyckan.